ರಾಜ್ಯ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ:
1070 (ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ), 080-22340676,

ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಎಂ ಪಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ಥಿತಿ
ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಗಳು
ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಗಳು
 • ಪ್ರಕಟಣೆ
 • Slider Image 1 Slider Image 2 Slider Image 3 Slider Image 4 Slider Image 5 Slider Image 6 Slider Image 7 Slider Image 8 Slider Image 9 Slider Image 10 Slider Image 11 Slider Image 12 Slider Image 13 Slider Image 14 Slider Image 15 Slider Image 16 Slider Image 17 Slider Image 18 Slider Image 19 Slider Image 20 Slider Image 21 Slider Image 22
  


  ಶ್ರೀ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,

  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

  ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಅಶೋಕ

  ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ,
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

  ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಟಿ ಕೆ , ಐ ಎ ಸ್ .

  ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,
  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿನಿ)
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

  ಡಾ.ತ್ರಿಲೋಕ್ ಚಂದ್ರ, ಐ ಎ ಸ್ .

  ನಿರ್ದೇಶಕರು,

  ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿನಿ)
  ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

  ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು


  ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ